Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a felhasználási feltételeket, melyben a KEVI-MED Állategészségügyi Bt. tájékoztatja a honlapjára (www.ravaszdoki.hu) látogatókat, a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről, továbbá azokról a feltételekről, amelynek betartása mellett használható a honlap.

A Látogató szabad akaratából léphet be a honlapra. KEVI-MED Állategészségügyi Bt. mindent megtesz a honlapon található információk időszerûségéért és hitelességéért, a Látogató azonban saját felelősségére támaszkodhat a honlapon található információkra. KEVI-MED Állategészségügyi Bt. a honlapot folyamatosan mûködteti és karbantartja, előfordulhatnak azonban olyan előre nem látható események, amelyek miatt a honlap átmenetileg nem elérhető. Az ebből eredő esetlegesen a Látogatót ért közvetlen vagy közvetett károkért KEVI-MED Állategészségügyi Bt. felelősséget nem vállal.

Tájékoztatjuk arról, hogy a honlapon található információkat a KEVI-MED Állategészségügyi Bt. módosíthatja és törölheti. A KEVI-MED Állategészségügyi Bt. nem szavatolja, hogy a honlap használata zavartalan és hibamentes lesz, és nem vállal kötelezettséget vagy bárminemû felelősséget abban az esetben, ha a Látogató számítógépes rendszere vagy más tulajdona vírus okozta fertőzésből származó veszteséget szenved, amely a honlap használatából, a hozzáférésből vagy valamely anyag honlapról való letöltéséből ered. Amennyiben a Látogató anyagot tölt le a holnapról, azt saját felelősségére teszi. Amennyiben a felhasználási feltételek szabályzatunkkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van az alábbi e-mail címen érheti el a KEVI-MED Állategészségügyi Bt.-t: info@ravaszdoki.hu // Telefon: 06(30)723-98-37

2.1. A honlapon keresztül a honlapra látogató használók (továbbiakban: Látogató) önkéntesen regisztrálhatnak és adhatnak meg azonosításra alkalmas személyes adatokat. Az önkéntes adatmegadással a látogatók hozzájárulnak ahhoz, hogy a honlap kizárólagos jogosultja, üzemeltetője és fenntartója a KEVI-MED Állategészségügyi Bt. – az alábbiak szerint kezelje a megadott adatokat. Kérjük, hogy felhasználó neve és jelszava titokban tartására minden szükséges intézkedést tegyen meg, hogy harmadik személy ahhoz ne férjen hozzá.

2.2. A KEVI-MED Állategészségügyi Bt. az adatokat és a Látogató által megadott egyéb információt minden esetben a vonatkozó jogszabályok keretei között (különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény-re), azokkal összhangban, az adatvédelmi biztos állásfoglalásai szerint, az adatkezelés fent meghatározott céljának megvalósulása érdekében csak a szükséges mértékben és ideig, tisztességes módon kezeli és dolgozza fel illetve továbbítja.

2.3. A Látogatók regisztrálásuk során kötelesek a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni. A KEVI-MED Állategészségügyi Bt. fenntartja a jogot, hogy a hamis, valóságnak nem megfelelő adatot és információt/regisztrációt törölje az adatbázisból. A KEVI-MED Állategészségügyi Bt. nem vállal felelősséget a Látogató által megadott adatok tartalmát illetően és kizárja felelősségét a hamis, valótlan adattartalomból harmadik személyt ért kárért.

3.1. A KEVI-MED Állategészségügyi Bt. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat és információkat kizárólag a Látogató adatmegadással elérni kívánt céljával (tipikusan kérdések megválaszolása) kapcsolatban kezeli, és csak a Látogató igényeinek teljesítése érdekében, a Látogatókkal való kommunikálásra használja. Az adatkezelés célja a Látogató által megjelölt információkérés teljesítése, a Látogatóval való kommunikáció, a Látogató kérésének teljesítése, támogatásának befogadása.

3.2. Az adatkezelés során személyes adatait kizárólag a KEVI-MED Állategészségügyi Bt. munkatársai és tevékenységében közremûködôi és kezelik és ismerhetik meg.

3.3. Személyes adatait a KEVI-MED Állategészségügyi Bt. csak akkor továbbítja harmadik személy részére, ha Ön ehhez beleegyezését adja, vagy a társaságunkat erre jogszabály kötelezi.

3.4. Személyes adatait az Ön által megadott felhasználó név és jelszó alapján rögzítjük. A jelentkezésről a Látogató az általa megadott email címre visszaigazolást kap.

3.5. A Látogató saját maga módosíthatja vagy törölheti adatait az adatbázisból. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen technikai vagy egyéb problémája merülne fel, kérésére a cég munkatársai is módosítják vagy törlik megadott adatait az adatbázisból. A Látogató támogatás teljesítésével, jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a KEVI-MED Állategészségügyi Bt. a Látogató részére hírleveleket, tevékenységéhez kapcsolódó anyagokat, értesítést küldjön. Amennyiben a jövőben nem kíván értesítést, hírlevelet kapni tôlünk, úgy az alább jelölt elérhetôségünkön kérheti, hogy a címzetti körbôl töröljük.

3.6. A KEVI-MED Állategészségügyi Bt. ezúton tájékoztatja Önt arról, hogy statisztikák, kimutatások készítése érdekében a KEVI-MED Állategészségügyi Bt. tömeges, személyes adatokat nem tartalmazó információt egyedi azonosítóhoz nem kapcsolhatóan gyûjthet idôszakos jelleggel.

3.7. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a KEVI-MED Állategészségügyi Bt. honlapjának látogatóiról automatikusan rögzôdô információkat kap: IP-cím, domain név, látogatás idôpontja, böngészôprogram, megtekintett oldalak adatai. Ezek az adatok – amennyiben valósak és a mögöttük álló személlyel kapcsolatba hozhatók – személyes adatoknak minôsülnek. A KEVI-MED Állategészségügyi Bt. az így keletkezô személyes adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, statisztikai kimutatásokra használja fel és feldolgozás után megsemmisíti.

3.8. A KEVI-MED Állategészségügyi Bt. esetenként sütiket használ. A sütik (cookies) kis adatfájlok, melyek a Látogató hardware eszközére kerülnek az alkalmazás használata során, és a meglátogatott helyeket/oldalakat azonosítják. A sütik használatával a Látogató célja a webhely és annak tartalmának könnyebb használata, a felhasználó igényeinek gyorsabb kielégítése. A böngészô beállításainak módosítása révén a felhasználónak lehetősége van elfogadni vagy elutasítani a sütiket. Ugyanakkor a sütik letiltásakor elôfordulhat, hogy a felhasználó nem tudja webhelyünk minden funkcióját használni.

KEVI-MED Állategészségügyi Bt. a személyes adatok védelme és tárolása érdekében biztonságos és tûzfallal védett szerveren tárolja a felhasználói adatokat. Azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, tájékoztatja azonban a Látogatókat, hogy a szerver karbantartói, rendszergazda és informatikus ezen adatokhoz hozzáférhet, de ezen adatokat titokban kezeli és harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

Jelen adatvédelmi szabályzat kizárólag a KEVI-MED Állategészségügyi Bt.–re vonatkozik, a honlapról esetlegesen elérhető más személyek által üzemeltetett oldalak tartalmáért vagy adatkezelésre illetve gyûjtésre vonatkozó szabályzataiért, adatokkal kapcsolatos magatartásáért a cég nem vállal felelősséget.

6.1. A látogatónak jogában áll:
a) tájékoztatást kérni személyes adatai kezelésérő, valamint
b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését,
c) tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozónevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

6.2. A látogató tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

6.3. A látogató jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Amennyiben adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van az alábbi e-mail címen érheti el a KEVI-MED Állategészségügyi Bt.-t:
E-mail:info@ravaszdoki.hu // Telefon:06(30)723-98-37